Результати пошуку ( 961 )

мініатюрний

Хімія – природнича наука

Ви дізнаєтесь: що таке панацея і навіщо шукали філософський камінь; як хімія пов’язана з іншими природничими науками; яким професіям будуть корисні знання з хімії; для чого саме тобі вчити хімію.
мініатюрний

Синонімія односкладних і двоскладних речень

Ви дізнаєтесь: про синонімію односкладних та двоскладних речень; про те, як розрізняти синонімічні односкладні та двоскладні речення; про те, як робити синонімічну заміну в простому реченні.
мініатюрний

Називні речення

Ви дізнаєтесь: про називне речення; про спосіб вираження головного члена в називному реченні; про те, якими другорядними членами може бути поширене односкладне називне речення; про те, як відрізнити односкладне називне речення від двоскладного з пропущеним присудком; про роль називних речень у мовленні.
мініатюрний

Безособові речення

Ви дізнаєтесь: про безособове речення; про спосіб вираження головного члена в безособовому реченні; про роль безособових речень у мовленні
мініатюрний

Узагальнено-особові речення

Ви дізнаєтесь: про узагальнено-особове речення; про спосіб вираження головного члена в узагальнено-особовому реченні.
мініатюрний

Неозначено-особові речення

Ви дізнаєтесь: про неозначено-особове речення; про спосіб вираження головного члена в неозначено-особовому реченні.
мініатюрний

Означено-особові речення

Ви дізнаєтесь: про означено-особове речення; про спосіб вираження головного члена в означено-особовому реченні; про те, як створювати мотиваційні слогани.
мініатюрний

Односкладні речення. Види односкладних речень

Ви дізнаєтесь: про односкладне речення; про спосіб вираження головного члена в односкладному реченні; про те, чому не можна головний член односкладного речення називати підметом або присудком; про види односкладних речень; про те, як легко розпізнати види односкладних речень.
мініатюрний

Односкладні речення

Опис: Із цього плейлиста ти дізнаєшся про односкладне речення; про спосіб вираження головного члена в односкладному реченні; про те, чому не можна головний член односкладного речення називати підметом або присудком; про види односкладних речень; про те, як легко розпізнати види односкладних речень; про означено-особове речення і спосіб вираження головного члена в ньому; про те, як створювати мотиваційні слогани; про неозначено-особове речення і спосіб вираження головного члена в ньому; про узагальнено-особове речення і спосіб вираження головного члена в ньому; про безособове речення і спосіб вираження головного члена в ньому; про роль безособових речень у мовленні; про називне речення і спосіб вираження головного члена в ньому; про те, якими другорядними членами може бути поширене односкладне називне речення; про те, як відрізнити односкладне називне речення від двоскладного з пропущеним присудком; про роль односкладних речень у мовленні.
мініатюрний

Водні ресурси. Людина і гідросфера

Ви дізнаєтесь: чому питна вода може бути дорогою; про те, куди дівається прісна вода; про те, скільки води використовують люди в різних країнах; які види забруднень води бувають; про те, як ти можеш долучитися до збереження води на Землі; про значення гідросфери в житті людини.
мініатюрний

Підземні, термальні та мінеральні води

Ви дізнаєтесь: чи існують річки під землею; що таке підземні води та як вони утворюються; як глибоко знаходиться вода під землею; як вода потрапляє в криницю; чому мінеральні води корисні; про температуру підземних вод; про значення підземних вод у житті людини.
мініатюрний

Льодовики. Багаторічна мерзлота

Ви дізнаєтесь: про те, що таке льодовики та як вони утворилися; чи правда, що льодовики тануть; чи буває під землею лід; про значення льодовиків та багаторічної мерзлоти у природі та житті людини.
мініатюрний

Болота. Штучні водойми

Ви дізнаєтесь: про болота та як вони утворюються; що таке штучні водойми та які вони бувають; про значення боліт та штучних водойм у житті людини.
мініатюрний

Озера

Ви дізнаєтесь: про те, як утворилося найвисокогірніше озеро світу; що таке озеро та чим воно відрізняється від річки чи моря; про види озер та їхні відмінності; чому Мертве море це озеро; чому деякі озера солоні; про значення озер у житті людини.
мініатюрний

Річка та її частини. Режим та живлення річок

Ви дізнаєтесь: що відносять до вод суходолу; як утворюється річка, річкова система та басейн; із чого складається річкова долина яка річка є найдовшою у світі; як утворюються водоспади; що таке живлення та режим річок; як річки змінюють рельєф; що таке дельта.
мініатюрний

Ресурси Світового океану

Ви дізнаєтесь: про життя, що вирує у водах Світового океану; про види ресурсів Світового океану; про господарську діяльність людини в океанах і морях та їхній вплив на природу Світового океану.
мініатюрний

Рухи води в Світовому океані

Ви дізнаєтесь: про пляшкову пошту; про види рухів вод в океанах; про утворення вітрових хвиль; про припливи та відпливи в океанах та морях; про цунамі, його походження та вплив на прибережну зону; про океанічні течії, їх види та вплив на природу планети.
мініатюрний

Властивості вод Світового океану

Ви дізнаєтесь: чи можна варити борщ на морській воді; про солоність вод Світового океану та різницю розподілу солей; про температуру вод Світового океану та причину відмінностей.
мініатюрний

Світовий океан та його частини

Ви дізнаєтесь: про частини Світового океану та чим вони відрізняються; про умовний поділ на п’ять океанів; про моря та їхнє походження; про острови в океані; про півострови.
мініатюрний

Склад і будова гідросфери

Ви дізнаєтесь: що таке гідросфера; що входить до складу гідросфери; що таке малий та великий колообіги води в природі.