Результати пошуку ( 766 )

мініатюрний

Хімія – природнича наука

Ви дізнаєтесь: що таке панацея і навіщо шукали філософський камінь; як хімія пов’язана з іншими природничими науками; яким професіям будуть корисні знання з хімії; для чого саме тобі вчити хімію.
мініатюрний

Теплові явища

Завдання: Вибери правильну відповідь
мініатюрний

Ґрунти та земельні ресурси

Ви дізнаєтесь: про склад, властивості та будову ґрунтів; про чинники ґрунтоутворення; про типи ґрунтів; про карти ґрунтів світу та України; про земельні ресурси; про значення та охорону ґрунтів.
мініатюрний

Складові біосфери

Ви дізнаєтесь: про незвичайні знахідки у старому будинку Тенбриджського дитячого притулку; що таке біосфера; про те, чи існували справжні дракони, русалки, феї та ельфи; про склад та межі біосфери; про закономірності поширення живих істот; про вплив людини на біосферу.
мініатюрний

Біосфера та ґрунти

Опис: Із цього плейлиста ти дізнаєшся Про незвичайні знахідки у старому будинку Тенбриджського дитячого притулку, що таке біосфера, про те, чи існували справжні дракони, русалки, феї та ельфи, про склад біосфери, про межі біосфери та закономірності поширення живих істот, про вплив людини на біосферу, про склад, властивості та будову ґрунтів, про чинники ґрунтоутворення, про типи грунтів, про карти ґрунтів світу та України, про земельні ресурси, про значення та охорону грунтів.
мініатюрний

Поняття про публіцистичний стиль

Ви дізнаєтесь: про особливості публіцистичного стилю мовлення; про жанри публіцистичного стилю (рецензія, замітка, звернення, стаття, портретний нарис, інтерв’ю, репортаж, подкаст, промова, виступ); про те, якими мовними ознаками характеризуються тексти публіцистичного стилю.
мініатюрний

Вимоги щодо написання поштової адреси

Ви дізнаєтесь: про вимоги щодо написання поштової адреси; про те, як правильно підписати конверт або листівку; про те, як указати адресу під час замовлення товару в інтернеті; про те, як отримувати листи з усього світу.
мініатюрний

Портретний нарис у публіцистичному стилі

Ви дізнаєтесь: про те, що таке портретний нарис у публіцистичному стилі; про те, як у тексті портретного нарису поєднуються всі типи мовлення: опис, розповідь, роздум; про те, з яких частин складається портретний нарис; про те, як скласти портретний нарис людини.
мініатюрний

Опис зовнішності людини

Ви дізнаєтесь: про те, що таке опис зовнішності людини; про науковий, офіційно-діловий і художній описи зовнішності людини та про особливості, які їх відрізняють; про те, як скласти словесний портрет; про правило дотримання одного стилю.
мініатюрний

Новини як оперативні повідомлення

Ви дізнаєтесь: про новини; про достовірність як ознаку якісних новин; про те, як створити інформативне повідомлення.
мініатюрний

Поняття про медіатекст

Ви дізнаєтесь: про медіатекст та його особливості; про види медіатекстів; про жанри медіатекстів; про вплив реклами на людину.
мініатюрний

Розвиток мовлення

Опис: Із цього плейлиста ти дізнаєшся про медіатекст та його особливості та види; про жанри медіатекстів, вплив реклами на людину; про новини та достовірність як ознаку якісних новин; про те, як створити інформативне повідомлення; про науковий, офіційно-діловий і художній описи зовнішності людини та про особливості, які їх відрізняють; про те, як скласти словесний портрет; про правило дотримання одного стилю; про те, що таке портретний нарис у публіцистичному стилі; про те, як у тексті портретного нарису поєднуються всі типи мовлення: опис, розповідь, роздум; про те, з яких частин складається портретний нарис; про те, як скласти портретний нарис людини; про вимоги щодо написання поштової адреси; про те, як правильно підписати конверт або листівку; про те, як указати адресу під час замовлення товару в інтернеті; про те, як отримувати листи з усього світу; про особливості публіцистичного стилю мовлення, його жанри (рецензія, замітка, звернення, стаття, портретний нарис, інтерв’ю, репортаж, подкаст, промова, виступ); про те, якими мовними ознаками характеризуються тексти публіцистичного стилю.
мініатюрний

Небезпечні та рідкісні атмосферні явища та їхнє значення. Людина й атмосфера

Ви дізнаєтесь: про небезпечні атмосферні явища; про рідкісні атмосферні явища: сонце з вушками, місячну веселку, хмари в трубочку, хмари-медузи; про вплив атмосфери на людину; про вплив людини на атмосферу.
мініатюрний

Клімат. Кліматичні пояси. Кліматична карта

Ви дізнаєтесь: про кліматотвірні чинники; про кліматичні показники; про кліматичні пояси та кліматичні області; про кліматичну карту світу; про кліматичну карту України.
мініатюрний

Погода

Ви дізнаєтесь: про елементи погоди; про погоду; про те, чому змінюється погода; про різні типи погоди; про прогнозування погоди; про синоптичні карти.
мініатюрний

Вологість повітря. Хмарність. Атмосферні опади

Ви дізнаєтесь: про вологість повітря та її зміни; про хмари та хмарність; про види хмар; про атмосферні опади, їхні види; про прилади для вимірювання вологості та опадів.
мініатюрний

Вітер

Ви дізнаєтесь: про поняття «вітер»; про причини виникнення вітру; про способи визначення напрямків, швидкості та сили вітру; про будову флюгера; про будову рози вітрів; про види вітрів: постійні, сезонні, місцеві.
мініатюрний

Атмосферний тиск

Ви дізнаєтесь: про поняття «атмосферний тиск», «нормальний тиск»; про прилади, якими вимірюють тиск; про залежність тиску від температури, щільності повітря та висоти місцевості; про зміни тиску протягом доби та року; про пояси атмосферного тиску.
мініатюрний

Температура повітря

Ви дізнаєтесь: про особливості нагрівання атмосферного повітря; про теплові пояси; чинники, що впливають на температуру повітря; про добовий і річний хід температури повітря, причини його коливання; про середні температури, амплітуди температур; про теплові пояси.
мініатюрний

Склад і будова атмосфери

Ви дізнаєтесь: що таке атмосфера; про склад та властивості повітря; про будову атмосфери; про значення повітря на Землі.