Результати пошуку ( 960 )

мініатюрний

Описані чотирикутники

Ви дізнаєтесь: який чотирикутник називають описаним навколо кола; яке коло називають вписаним у чотирикутник; властивість сторін чотирикутника, описаного навколо кола, та її доведення; ознаку описаного чотирикутника; чи можна вписати коло в довільний паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат; як розв'язувати задачі на описані чотирикутники.
мініатюрний

Вписані чотирикутники

Ви дізнаєтесь: який чотирикутник називають вписаним у коло; яке коло називають описаним навколо чотирикутника; яку властивість мають кути чотирикутника, вписаного в коло; за якої умови чотирикутник можна вписати в коло; чи можна описати коло навколо прямокутника, квадрата та рівнобічної трапеції; як розв'язувати задачі на вписані чотирикутники.
мініатюрний

Наслідки з теореми про вписаний кут

Ви дізнаєтесь: властивість вписаних кутів, що спираються на ту саму дугу; властивість вписаного кута, що спирається на півколо; як формулювати наслідки з теореми про вписаний кут.
мініатюрний

Вписані та центральні кути

Ви дізнаєтесь: який кут називають плоским; який кут називають центральним; чому дорівнює градусна міра всього кола; що вважають градусною мірою дуги кола; як пов’язані градусні міри центрального кута й дуги кола; який кут називають вписаним; чому дорівнює градусна міра вписаного кута; як формулюється теорема про вписаний кут; як розв’язувати задачі на знаходження градусних мір центральних і вписаних кутів, а також відповідних їм дуг.
мініатюрний

Вписані та описані чотирикутники

Опис: Із цього плейлиста ти дізнаєшся: який кут називають плоским / центральним / вписаним; чому дорівнює градусна міра всього кола; що вважають градусною мірою дуги кола, як пов’язані градусні міри центрального та вписаного кутів і дуги кола; як формулюється теорема про вписаний кут та наслідки з неї; як розв’язувати задачі на знаходження градусних мір центральних та вписаних кутів, а також відповідних їм дуг; що означає “хорда стягує дугу”; які залежності існуюють між хордами та дугами; як виразити градусну міру кута з вершиною всередині кола; як виразити градусну міру кута, вершина якого лежить зовні кола; який чотирикутник називають вписаним у коло; який чотирикутник називають описаним навколо кола; про описане та вписане кола; властивості та ознаки вписаних та описаних чотирикутників; як розв'язувати задачі на вписані та описані чотирикутники.
мініатюрний

Середня лінія трапеції, її властивості

Ви дізнаєтесь: що таке середня лінія трапеції; властивості середньої лінії трапеції; яку саме властивість краще застосувати в конкретному випадку; як застосовувати властивості середньої лінії трапеції під час розв’язування вправ.
мініатюрний

Середня лінія трикутника, її властивості

Ви дізнаєтесь: що таке середня лінія трикутника; властивості середньої лінії трикутників; яку саме властивість краще застосувати в конкретному випадку; як застосовувати властивості середньої лінії трикутника під час розв’язування вправ.
мініатюрний

Теорема Фалеса

Ви дізнаєтесь: про теорему Фалеса; як теорема Фалеса може полегшити вирішення завдань у повсякденному житті; про додаткові побудови, які потрібно виконати, щоб застосувати теорему Фалеса; як ділити відрізок на n рівних частин.
мініатюрний

Теорема Фалеса. Середні лінії трикутника й трапеції

Опис: Із цього плейлиста ти дізнаєшся про теорему Фалеса; як теорема Фалеса може полегшити вирішення завдань у повсякденному житті; про додаткові побудови, які потрібно виконати, перш ніж застосувати теорему Фалеса; як ділити відрізок на n рівних частин; що таке середні лінії трикутника та піраміди; властивості середніх ліній трикутників і трапецій; яку саме властивість краще застосувати в конкретному випадку; як застосовувати властивості середніх ліній трикутника та трапеції під час розв’язування вправ.
мініатюрний

Обʼєднання та переріз числових проміжків

Ви дізнаєтесь: що таке переріз числових проміжків; що таке обʼєднання числових проміжків; як знаходити переріз та обʼєднання числових проміжків.
мініатюрний

Числові проміжки

Ви дізнаєтесь: що таке числовий проміжок; які дужки ставити в записі числового проміжку; як позначити на координатній прямій числовий проміжок; як записувати числові проміжки, що відповідають різним видам нерівностей з однією змінною.
мініатюрний

Об’єднання та переріз множин

Ви дізнаєтесь: що таке множина; що таке об’єднання множин; що таке переріз множин; як знаходити об’єднання та переріз множин.
мініатюрний

Оцінювання значення виразу. Подвійні нерівності

Ви дізнаєтесь: що таке подвійна нерівність; властивість про почленне додавання та множення нерівностей; як застосовувати властивість про почленне додавання та множення нерівностей для розв'язування вправ на оцінювання значень виразів.
мініатюрний

Множення числових нерівностей

Ви дізнаєтесь: властивість про почленне множення нерівностей; наслідок із цієї властивості; застосування властивості про почленне множення нерівностей для розв'язування вправ на порівняння виразів.
мініатюрний

Додавання числових нерівностей

Ви дізнаєтесь: властивість про почленне додавання нерівностей; застосування властивості про почленне додавання нерівностей для розв'язування вправ на порівняння виразів; застосування властивості про почленне додавання нерівностей для розв'язування вправ на оцінювання значень виразів.
мініатюрний

Основні властивості числових нерівностей

Ви дізнаєтесь: основні властивості числових нерівностей та наслідки з них; застосування властивостей числових нерівностей та наслідків із них; як розв'язувати вправи на порівняння виразів та доведення відповідних нерівностей.
мініатюрний

Числові нерівності

Ви дізнаєтесь: що таке числова нерівність; яку нерівність називають строгою, а яку — нестрогою; алгоритм порівняння чисел методом різниці; як застосовувати метод різниці для доведення нерівностей.
мініатюрний

Числові нерівності

Опис: Із цього плейлиста ти дізнаєшся що таке числова нерівність, яку нерівність називають строгою, а яку — нестрогою, алгоритм порівняння чисел методом різниці; основні властивості числових нерівностей та наслідки з них, як розв'язувати вправи на порівняння виразів та доведення відповідних нерівностей; властивість про почленне додавання нерівностей; властивість про почленне множення нерівностей; що таке подвійна нерівність, як розв'язувати вправи на оцінювання значень виразів; що таке множина, що таке об’єднання та переріз множин, як знаходити об’єднання та переріз множин; що таке числовий проміжок, які дужки ставити в записі числового проміжку, як позначити на координатній прямій числовий проміжок; що таке переріз числових проміжків, що таке обʼєднання числових проміжків, як знаходити переріз та обʼєднання числових проміжків.
мініатюрний

Парникові гази

Ви дізнаєтесь: як закип’ятити воду; яку роль відіграє парниковий ефект; як виробництво цементу впливає на життя коралів; навіщо коровам дієта.
мініатюрний

Стійкі органічні забруднювачі

Ви дізнаєтесь: навіщо створювали забруднювачі; що таке ДДТ; звідки в Арктиці штучно синтезовані речовини; що, окрім пластику, накопичують тварини в океанах.