Результати пошуку ( 608 )

мініатюрний

Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені

Ви дізнаєтесь: властивості арифметичного квадратного кореня; як застосовувати властивості арифметичного квадратного кореня під час розвʼязання завдань; як знаходити квадратний корінь із числа; як виконувати тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені.
мініатюрний

Властивості арифметичного квадратного кореня

Ви дізнаєтесь: властивості арифметичного квадратного кореня; як знаходити арифметичний квадратний корінь зі степеня; як знаходити арифметичний квадратний корінь із квадрата; як знаходити арифметичний квадратний корінь із добутку; як знаходити арифметичний квадратний корінь із дробу; як застосовувати властивості арифметичного квадратного кореня під час розвʼязування завдань.
мініатюрний

Раціональні числа. Ірраціональні числа. Дійсні числа

Ви дізнаєтесь: які числа називають раціональними; які числа називають ірраціональними; які числа називають дійсними; як знаходити наближені значення квадратних коренів із чисел; як виконувати аналіз співвідношень між числовими множинами та їхніми елементами.
мініатюрний

Арифметичний квадратний корінь

Ви дізнаєтесь: що таке квадратний корінь та арифметичний квадратний корінь; різницю між квадратним коренем та арифметичним квадратним коренем; як знаходити квадратний корінь із числа; як застосовувати означення квадратного кореня для спрощення виразів; як застосовувати означення квадратного кореня для розв'язування рівнянь.
мініатюрний

Квадратична функція. Її графік і властивості

Ви дізнаєтесь: означення квадратичної функції; як будувати графік квадратичної функції; властивості квадратичної функції; як розвʼязувати вправи, що передбачають побудову квадратичної функції.
мініатюрний

Металічний зв’язок

Ви дізнаєтесь: що таке металічний зв’язок; що таке електронний газ та електронне море; чому метали проводять електричний струм.
мініатюрний

Водневі зв’язки між молекулами води

Ви дізнаєтесь: що таке водневий зв’язок; чи лише для води характерний водневий зв’язок; за допомогою якої фізичної властивості води комахи здатні “ходити по воді”.
мініатюрний

Молекулярні кристалічні ґратки

Ви дізнаєтесь: що таке молекулярні кристалічні ґратки; які фізичні властивості речовин із молекулярними кристалічними ґратками; чи існує сухий лід; як приготувати борщ за 5 хвилин.
мініатюрний

Атомні кристалічні ґратки

Ви дізнаєтесь: що таке атомні кристалічні ґратки; чому у графіту та алмазу одна хімічна формула; чому простий олівець залишає слід.
мініатюрний

Йонний зв’язок. Йонні сполуки

Ви дізнаєтесь: які бувають тверді речовини; що таке кристалічні ґратки; що всередині йонних сполук; як виростити кристал.
мініатюрний

Йони

Ви дізнаєтесь: що таке йони; які бувають йони; чому йони позитивні та негативні.
мініатюрний

Полярний і неполярний ковалентні зв’язки

Ви дізнаєтесь: про змагання у світі атомів; про ковалентний полярний і неполярний зв’язки; про електронегативність; про те, звідки беруться полюси в молекулах.
мініатюрний

Ковалентний зв’язок

Ви дізнаєтесь: що таке ковалентний зв’язок; який механізм утворення ковалентного зв’язку; як записати електронну формулу молекули; що таке подвійний і потрійний зв’язок.
мініатюрний

Природа та види хімічного зв’язку

Ви дізнаєтесь: що таке хімічний зв’язок; які умови виникнення хімічного зв’язку; чому інертні гази благородні; які основні види хімічного зв’язку.
мініатюрний

Характеристика хімічних елементів

Ви дізнаєтесь: який хімічний елемент використовують для створення дзеркал у космічних супутниках; як скласти характеристику хімічного елемента.
мініатюрний

Періодичний закон

Ви дізнаєтесь: чому 118 хімічних елементів – не межа? чи може вода вибухати; хто сперечався з Менделєєвим; у чому причина високої електропровідності металів.
мініатюрний

Радіус атома

Ви дізнаєтесь: де шукати інформацію про радіуси атомів; атом якого хімічного елемента найбільший; як періодична система допоможе порівняти радіуси атомів; як із короткої форми періодичної системи отримати довгу і навпаки.
мініатюрний

Валентність та електронна будова атома

Ви дізнаєтесь: у чому таємниця числа 8; на що хімічні елементи прагнуть бути схожими; що таке збуджений стан атома; чому в деяких хімічних елементів валентність постійна, а в інших – змінна.
мініатюрний

Будова електронних оболонок атомів

Ви дізнаєтесь: як стати лицаресою чи лицарем; як скласти електронну формулу атома; чому 3d-орбіталь не виправдовує очікувань; як використати інертні елементи щоб спростити записи.
мініатюрний

Стан електронів в атомі. Електронні орбіталі

Ви дізнаєтесь: що таке торкання на атомному рівні; чи можна справді знайти електрон; як виглядають електронні хмари; скільки електронів може поміститися на певному енергетичному рівні.