Результати пошуку ( 608 )

мініатюрний

Ізотопи

Ви дізнаєтесь: навіщо збагачують уран; чому вода може бути важкою; як визначити вік знахідок під час археологічних розкопок; який Карбон визначає атомну одиницю маси.
мініатюрний

Будова атома

Ви дізнаєтесь: як дізнатися кількість протонів, нейтронів та електронів хімічного елемента; які взаємодії називають сильними; чому атомна енергетика вигідніша за теплову; що вивчає ядерна фізика.
мініатюрний

Класифікація хімічних елементів

Ви дізнаєтесь: чим лужні метали відрізняються від лужноземельних; хто такі галогени; як давно в Україні видобувають сіль; як отримали чистий натрій і чистий хлор.
мініатюрний

Розв’язування вправ на додавання та віднімання раціональних дробів

Ви дізнаєтесь: як виконувати додавання та віднімання трьох і більше раціональних дробів із різними знаменниками; як виконувати додавання та віднімання раціонального дробу та цілого виразу; як розв’язувати завдання, що передбачають додавання та віднімання раціональних дробів.
мініатюрний

Додавання та віднімання раціональних дробів із різними знаменниками

Ви дізнаєтесь: як звести раціональні дроби до спільного знаменника; що таке додатковий множник для заданого раціонального дробу та як його знайти; як звести раціональні дроби до найпростішого спільного знаменника; як виконати додавання та віднімання двох раціональних дробів із різними знаменниками.
мініатюрний

Додавання та віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками

Ви дізнаєтесь: як додавати два раціональних дроби з однаковими знаменниками; як віднімати два раціональних дроби з однаковими знаменниками; як розв’язувати завдання, що передбачають додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками; чи зберігаються правила додавання та віднімання для трьох і більше раціональних дробів з однаковими знаменниками.
мініатюрний

Основна властивість раціонального дробу. Скорочення дробів

Ви дізнаєтесь: які два раціональних дроби є тотожно рівними; як формулюється основна властивість раціонального дробу; чи завжди можна скоротити раціональний дріб; який дріб називають нескоротним; як звести раціональний дріб до спільного знаменника; як виконувати скорочення раціональних дробів.
мініатюрний

Раціональні вирази. Раціональний дріб

Ви дізнаєтесь: які вирази називають раціональними; які раціональні вирази називають дробом; який дріб називають раціональним дробом; що називають допустимими значеннями змінних у виразі; як визначати область допустимих значень раціональних виразів (ОДЗ).
мініатюрний

Закономірності поширення основних форм рельєфу на материках

Ви дізнаєтесь: чому наша планета не є кулею; що таке рельєф; які це «зовнішні» і «внутрішні» чинники формування рельєфу; як ці чинники впливають на його формування; чого на планеті більше – рівнин чи гір.
мініатюрний

Геологічні ери. Тектонічні структури: платформи та області складчастості

Ви дізнаєтесь: усвідомлюють сутність поняття «геохронологічна таблиця», «геологічна ера», «тектоніка», «палеонтологія», «тектонічні структури», «платформа», «плита», «щит», «область складчастості»; називають основні етапи розвитку Землі; описують процеси, що відбувалися на планеті впродовж різних етапів; описують основні тектонічні структури в межах літосферних плит; розуміють взаємозв’язок тектонічної будови та рельєфу.
мініатюрний

Походження сучасних материків унаслідок руху літосферних плит

Ви дізнаєтесь: чому материки перебувають у постійному русі; у чому суть теорії дрейфу материків; чи завжди материків було шість; які є найбільші материкові літосферні плити; чи можуть утворитися нові материки.
мініатюрний

Проблема чистої води

Ви дізнаєтесь: що забруднює водойми; як працює система водопостачання; куди діваються всі нечистоти каналізацій; чи можна викидати кавову гущу в унітаз; як очистити воду в дикій природі.
мініатюрний

Роль води в природі і житті людини

Ви дізнаєтесь: яке місце на Землі найпосушливіше; як Антарктида допомагає шукати позаземне життя; де розташоване одне з найсолоніших озер Землі; скільки прісної води людство споживає щороку; чому м’ясо дорожче за крупи.
мініатюрний

Індикатори

Ви дізнаєтесь: за допомогою чого можна відрізнити однакові на вигляд розчини; що таке індикатори; як за допомогою хімії змінювати кольори.
мініатюрний

Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи

Ви дізнаєтесь: чим можна білити дерева; звідки бульбашки в газованій воді; яку кислоту можна зустріти в солодких напоях; навіщо потрібен силікагель; що таке вапняне молоко.
мініатюрний

Розв’язування задач на масову частку розчиненої речовини

Ви дізнаєтесь: як приготувати розчин; що таке оцтова есенція; як знайти масу води; як приготувати оцет; як збільшити масову частку розчиненої речовини в розчині.
мініатюрний

Розчин. Масова частка розчиненої речовини

Ви дізнаєтесь: що означає відсоток на етикетці розчину; як розрізнити розчинник і розчинену речовину; що є найпоширенішим розчинником; який відсоток цукру в чаї.
мініатюрний

Вода та її фізичні властивості

Ви дізнаєтесь: який склад молекули води; наскільки поширена вода на Землі; чи можна заварити чай на вершині гори; як за допомогою склянки води увімкнути лампочку; чому ж все-таки лід не тоне.
мініатюрний

Не з дієсловами

Ви дізнаєтесь: про те, коли писати частку не з дієсловами разом; про те, коли писати частку не з дієсловами окремо; про префікс недо-.
мініатюрний

Способи творення дієслів

Ви дізнаєтесь: про способи творення дієслів; про те, як відстежити, яким способом утворено дієслово.