Результати пошуку ( 608 )

мініатюрний

Взаємодія кисню зі складними речовинами

Ви дізнаєтесь: з якими складними речовинами взаємодіє кисень; який газ відчуваєш, запалюючи сірник; яка хімічна реакція відбувається, коли вмикаєш газову плиту; із чого роблять харчові контейнери; які продукти реакції горіння органічних речовин.
мініатюрний

Взаємодія кисню із простими речовинами

Ви дізнаєтесь: як використовували магній у фотографії; наскільки яскраво горять метали; які хімічні реакції відбуваються на пікніку; про гримучу суміш водню та кисню, яку використовують в автомобілях.
мініатюрний

Оксиди. Окиснення. Горіння

Ви дізнаєтесь: що потрібно для горіння; чому яблуко темніє на зрізі; яка сталь не іржавіє; що таке оксид; що таке «лисячий хвіст».
мініатюрний

Добування кисню

Ви дізнаєтесь: як насправді працюють кисневі маски в літаках; що таке реакції розкладу; хто такий каталізатор і як він впливає на хімічні реакції; чи можна добути кисень завдяки моркві; що отримаємо, якщо пропустимо струм крізь воду?
мініатюрний

Кисень і його фізичні властивості

Ви дізнаєтесь: чи причетний кисень до полярного сяйва; як змусити кисень змінити колір та перетворитись на кристал; як впливатиме глобальне потепління на китів; у яких неочікуваних місцях нашої планети можна натрапити на Оксиген.
мініатюрний

Синонімічні й антонімічні сполучники

Ви дізнаєтесь: про синонімічні й антонімічні сполучники; про те, як розрізнити синонімічні й антонімічні сполучники; про вживання синонімічних й антонімічних сполучників у власному мовленні.
мініатюрний

Розрізнення сполучників й однозвучних слів

Ви дізнаєтесь: про те, як відрізнити сполучники від однозвучних із ними інших частин мови; про те, як уживати сполучники й однозвучні слова в мовленні.
мініатюрний

Написання сполучників разом та окремо

Ви дізнаєтесь: про те, як відрізнити сполучники від однозвучних із ними інших частин мови; про те, які сполучники пишемо разом, а які – окремо; про те, як пишемо однозвучні зі сполучниками повнозначні слова з прийменниками або частками.
мініатюрний

Сполучники підрядності

Ви дізнаєтесь: про сполучники підрядності; про групи сполучників за значенням (причинові, часові, умовні, мети, допустові, порівняльні, з’ясувальні, міри й ступеня, наслідковий) та особливості їх використання; про вживання сполучників підрядності в складному реченні; про роль сполучників підрядності в мовленні.
мініатюрний

Сполучники сурядності

Ви дізнаєтесь: про вживання сполучників у простому і складному реченнях; про сполучники сурядності та підрядності; про групи сполучників за значенням (єднальні, протиставні, розділові, зіставний) та особливості їх використання; про роль сполучників у мовленні
мініатюрний

Сполучник як службова частина мови

Ви дізнаєтесь: про частину мови, яка дозволяє триматися купи словам і реченням; про особливості сполучника як службової частини мови; про види сполучників за будовою: прості, складні та складені; про види сполучників за походженням: непохідні й похідні; про види сполучників та способом уживання: одиничні, повторювані, парні; про роль сполучників у мовленні.
мініатюрний

Рельєф суходолу та дна Світового океану, його формування

Ви дізнаєтесь: що таке рельєф; про основні форми рельєфу; про їхнє походження та формування; про відображення рельєфу на фізичній карті.
мініатюрний

Мінерали, гірські породи. Корисні копалини

Ви дізнаєтесь: що таке мінерали, гірські породи та корисні копалини; про їхні різновиди; про їхнє походження та формування; про способи видобутку корисних копалин; про використання їх людиною.
мініатюрний

Зовнішні процеси на земній поверхні

Ви дізнаєтесь: про зовнішні чинники, що впливають на поверхню Землі; про роботу, яку вони виконують; про те, як змінюється земна поверхня внаслідок зовнішнього впливу.
мініатюрний

Сейсмічні пояси. Землетруси. Вулкани. Гейзери

Ви дізнаєтесь: про сейсмічні пояси Землі; про вулканізм, вулкани та їхню будову; про землетруси, їхнє поширення та наслідки; про гейзери.
мініатюрний

Літосферні плити, їх рухи та наслідки

Ви дізнаєтесь: що таке літосферні плити; про основні рухи літосферних плит; про наслідки рухів літосферних плит; про утворення гір, островів, глибоководних жолобів.
мініатюрний

Внутрішня будова Землі

Ви дізнаєтесь: яка внутрішня будова Землі; про основні складові внутрішньої будови; про зміну температур всередині Землі; про дослідження внутрішньої будови Землі.
мініатюрний

Елементи географічної карти

Ви дізнаєтесь: з яких частин складається карта; про що розповідає легенда карти; про умовні знаки географічних карт; про шкалу висот та глибин на фізичній карті.
мініатюрний

Градусна сітка Землі. Географічні координати

Ви дізнаєтесь: що таке градусна сітка Землі; про паралелі та меридіани; про широту та довготу точки; що таке географічні координати та як їх знайти на карті.
мініатюрний

Географічні карти. Види та класифікація карт

Ви дізнаєтесь: що таке географічна карта; про ознаки географічної карти; про способи класифікації та види географічних карт; про використання онлайн-ресурсів для організації власних географічних досліджень.