Результати пошуку ( 608 )

мініатюрний

Значення синуса, косинуса, тангенса деяких кутів

Ви дізнаєтесь: що таке синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника; як знаходити значення синуса, косинуса і тангенса для кутів 30°, 45°, 60°; як розв'язувати завдання на застосування цих співвідношень і значень тригонометричних функцій.
мініатюрний

Основна тригонометрична тотожність

Ви дізнаєтесь: що таке синус, косинус і тан­генс гострого кута прямокутного трикутника; основну тригонометричну тотожність та наслідки з неї; як перетворювати тригонометричні вирази за допомо­гою тригонометричних тотожностей.
мініатюрний

Синус, косинус, тангенс гострого кута прямокутного трикутника

Ви дізнаєтесь: що таке синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника; як обчислювати синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника; як застосовувати ці поняття для розв’язання задач.
мініатюрний

Перпендикуляр і похила, їхні властивості

Ви дізнаєтесь: що таке перпендикуляр, похила, проєкція похилої; як знаходити названі геометричні об’єкти на малюнку; властивості похилих; як застосовувати формулювання властивостей перпендикулярів, похилих та проєкцій для розв’язування задач; як застосовувати властивості похилих під час розв’язування задач.
мініатюрний

Теорема Піфагора

Ви дізнаєтесь: формулювання теореми Піфагора; як доводити теорему Піфагора; як визначати катети та гіпотенузу прямокутного трикутника на малюнку; як застосовувати теорему Піфагора під час розв’язування задач.
мініатюрний

Метричні співвідношення в прямокутному трикутнику

Ви дізнаєтесь: що таке проєкція катета на гіпотенузу; теорему про метричні співвідношення в прямокутному трикутнику; як записувати метричні співвідношення між відрізками прямокутного трикутника за умовою задачі; як виконувати обчислення невідомих відрізків прямокутного трикутника за допомогою записів відповідних метричних співвідношень.
мініатюрний

Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках

Ви дізнаєтесь: про дефіс у вигуках; про розділові знаки (кому, знак оклику, тире) у реченнях із вигуками.
мініатюрний

Вигук як особлива частина мови

Ви дізнаєтесь: про особливості вигуків; про групи вигуків за значенням (емоційні, звуконаслідувальні, волевиявлення, мовного етикету); про синонімічні вигуки; про роль вигуків у мовленні.
мініатюрний

Не і ні з прислівниками

Ви дізнаєтесь: про написання часток НЕ і НІ разом, окремо; про наголошування прислівників; про те, як застосувати набуті знання на практиці.
мініатюрний

Букви н і нн у прислівниках

Ви дізнаєтесь: про особливості написання прислівників, утворених від прикметників та дієприкметників; про правильне написання букв н і нн у прислівниках; про красу Кримських гір на півдні України.
мініатюрний

И та І в кінці прислівників

Ви дізнаєтесь: про правильне написання букв и та і у прислівниках; про особливості харчування в різні пори року.
мініатюрний

Написання прислівникових сполук

Ви дізнаєтесь: про прислівникові сполуки; про написання прислівникових сполук.
мініатюрний

Написання прислівників

Ви дізнаєтесь: про правопис прислівників; про те, як розрізняти прислівники та співзвучні частини мови.
мініатюрний

Ступені порівняння прислівників

Ви дізнаєтесь: про ступені порівняння прислівників; про розрізнення прислівників, від яких неможливо утворити ступені порівняння; про граматичну помилку та особливості граматичних помилок, пов’язаних із неправильним утворенням ступенів порівняння прислівників; про розрізнення прислівників та однозвучних прикметників; про особливості вживання ступенів порівняння прислівників у власному мовленні.
мініатюрний

Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників

Ви дізнаєтесь: про правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників; про те, як розрізнити прислівники на -е та однозначні з ними прикметники й дієприкметники середнього роду; про вживання прислівників на -о, -е в мовленні.
мініатюрний

Способи творення прислівників

Ви дізнаєтесь: про способи творення прислівників; про те, як утворити прислівники від інших частин мови.
мініатюрний

Розряди прислівників

Ви дізнаєтесь: про чари числа 7; про розряди прислівників за значенням: якісно-означальні, кількісно-означальні (міри і ступеня дії), способу дії, місця, часу, причини, мети.
мініатюрний

Прислівник як самостійна частина мови

Ви дізнаєтесь: про особливості прислівника як частини мови; про граматичні категорії прислівника та його синтаксичну роль у реченні; про наголошування прислівників.
мініатюрний

Основні й кислотні оксиди. Хімічні властивості

Ви дізнаєтесь: що може поглинути вуглекислий газ; що є джерелом селену в мінеральних добавках; навіщо до складу сирів додають кальцій хлорид; які оксиди термічно нестійкі.
мініатюрний

Класифікація оксидів

Ви дізнаєтесь: як створити хімічну гру; які оксиди ніколи не утворюють солей; як класифікують оксиди; чи може один елемент утворювати оксиди з різними властивостями.