Результати пошуку ( 608 )

мініатюрний

Особливості побудови роздуму

Ви дізнаєтесь: що таке роздум; з яких частин складається текст-роздум; як пов’язати частини роздуму; як скласти текст-роздум.
мініатюрний

Особливості побудови розповіді

Ви дізнаєтесь: що таке розповідь; з яких частин складається текст-розповідь; як пов’язати частини розповіді; як скласти текст-розповідь про себе.
мініатюрний

Різновиди описів

Ви дізнаєтесь: які різновиди описів бувають; з яких частин складається текст-опис; як скласти текст-опис тварини.
мініатюрний

Типи мовлення

Ви дізнаєтесь: як розрізнити тексти різних типів мовлення; чим розповідь відрізняється від опису, роздуму; на які запитання відповідають тексти різних типів мовлення; з яких частин складаються тексти різних типів мовлення.
мініатюрний

Текст і його ознаки

Ви дізнаєтесь: що таке текст; чим текст відрізняється від речення; як розрізнити первинні та вторинні тексти; як визначити тему та основну думку тексту; що таке мікротема; що таке тематичне речення; як визначити ключові слова в тексті; як дібрати заголовок тексту; як скласти простий план тексту.
мініатюрний

Погода та спостереження за нею

Ви дізнаєтесь: про зв’язок між змінами температури повітря, атмосферного тиску і вітру; про види опадів та їх відмінності; про вплив погоди на життя, здоров’я та господарську діяльність людини; у якому додатку ластівки дивляться погоду.
мініатюрний

Атмосфера. Склад і властивості повітря

Ви дізнаєтесь: про суть поняття «атмосфера» та її будову; про склад повітря та його властивості; як люди використовують властивості повітря; чому батареї встановлюють знизу під вікном, а не зверху.
мініатюрний

Подвоєння букв на позначення подовжених приголосних

Ви дізнаєтесь: про особливості написання слів із подвоєними буквами на позначення подовжених приголосних звуків; про розрізнення випадків подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних та на позначення подовжених приголосних; про слова-винятки з теми; про особливості українського правопису.
мініатюрний

Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних

Ви дізнаєтесь: про подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних; про те, як упізнати випадки, у яких відбувається збіг однакових приголосних; про винятки з правил щодо теми; про розрізнення написання «н» і «нн» у словах; про правильне написання слів з орфограмою “Подвоєння”.
мініатюрний

Апостроф. Правила вживання апострофа

Ви дізнаєтесь: про особливості написання слів з апострофом.
мініатюрний

Уживання м’якого знака. Сполучення букв йо, ьо

Ви дізнаєтесь: про способи позначення м’якості приголосних звуків на письмі; про особливості вживання м’якого знака; про розрізнення випадків написання слів із буквосполученнями йо або ьо.
мініатюрний

Діалог

Ви дізнаєтесь: про діалог як різновид прямої мови; про те, які розділові знаки треба розставляти при діалозі; про те, як інтонувати речення в діалозі.
мініатюрний

Пряма мова

Ви дізнаєтесь: про пряму мову та слова автора; про розділові знаки при прямій мові; про те, як правильно використовувати пряму мову у власному мовленні; про перетворення прямої мови на непряму.
мініатюрний

Складне речення

Ви дізнаєтесь: як розрізнити просте та складне речення; як перетворити прості речення на складне; як визначити засоби зв’язку між частинами складного речення.
мініатюрний

Вставні слова

Ви дізнаєтесь: про групи вставних слів за значенням; про розділові знаки при вставних словах; про те, як використовувати вставні слова у власному мовленні.
мініатюрний

Звертання

Ви дізнаєтесь: які бувають види звертань за будовою; які розділові знаки ставлять при звертаннях; як робити синтаксичний розбір речень зі звертаннями.
мініатюрний

Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами

Ви дізнаєтесь: про узагальнювальне слово при однорідних членах; про те, які розділові знаки треба ставити в реченні з узагальнювальним словом при однорідних членах.
мініатюрний

Речення з однорідними членами

Ви дізнаєтесь: про однорідні члени речення; про синтаксичну роль, яку виконують однорідні члени речення; про те, як поєднуються між собою однорідні члени речення; про розділові знаки між однорідними членами речення.
мініатюрний

Етикетні норми спілкування

Ви дізнаєтесь: про мовний та мовленнєвий етикет; про основні норми живого та віртуального спілкування; про те, як визначати окремі деталі, що сприяють або заважають комунікації; про те, як обирати доцільні способи вдосконалення власного мовлення.
мініатюрний

Ситуація спілкування

Ви дізнаєтесь: про ситуацію спілкування та її складники; про наміри співрозмовників; як добирати аргументи для відстоювання власної позиції; як не перетворити суперечку на сварку.