Результати пошуку ( 608 )

мініатюрний

Класифікація неорганічних сполук

Ви дізнаєтесь: до яких класів належать гупі й кіт; які речовини мають подвійну природу; чому газована вода має кислуватий смак; чому кухонна сіль – це сіль.
мініатюрний

Використання металів і сплавів

Ви дізнаєтесь: атоми яких хімічних елементів є у твоєму смартфоні; чому бронзові статуї зелені; які метали можуть закінчитися; як попередити іржу.
мініатюрний

Видобування металів

Ви дізнаєтесь: як добувають золото; чи можна знайти кристал у камінні; хто допоможе визначити, де копати руду; як пов’язані сульфідні руди та кислотні дощі.
мініатюрний

Швидкість хімічної реакції

Ви дізнаєтесь: що таке швидкість реакції; які є способи впливу на швидкість хімічної реакції; що може захистити людину під час пожежі.
мініатюрний

Енергетичний ефект хімічної реакції

Ви дізнаєтесь: що таке екзотермічні та ендотермічні реакції; що таке ентальпія; скільки енергії потрібно для приготування бограча.
мініатюрний

Окисно-відновні реакції

Ви дізнаєтесь: що таке окисно-відновні реакції; що таке окисник, а що відновник; що таке метод електронного балансу.
мініатюрний

Ступінь окиснення

Ви дізнаєтесь: про ступінь окиснення; про 10 хитрощів для визначення ступеня окиснення; про те, як визначити ступінь окиснення за формулою сполуки.
мініатюрний

Види хімічних реакцій

Ви дізнаєтесь: які є типи хімічних реакцій; чи може хімічна реакція відбуватися у зворотному напрямку; за допомогою якого типу хімічних реакцій можна викликати джина.
мініатюрний

Метод ГМТ у задачах на побудову

Ви дізнаєтесь: у чому полягає суть методу ГМТ у задачах на побудову; із яких кроків складається розв'язання задач на побудову методом ГМТ; як розв’язувати задачі на побудову методом ГМТ.
мініатюрний

Задачі на побудову трикутників

Ви дізнаєтесь: як побудувати трикутник за катетом і гіпотенузою; як побудувати трикутник за двома сторонами та кутом між ними; як розв’язувати зазначені вище задачі на побудову відповідно до трьох обов’язкових етапів.
мініатюрний

Найпростіші задачі на побудову: ділимо відрізок, будуємо перпендикуляр

Ви дізнаєтесь: якими інструментами можна користуватися під час розв’язання задач на побудову; що означає розв’язати задачу на побудову; із яких основних етапів складається розв’язання задачі на побудову; як виконати поділ відрізка навпіл за допомогою лінійки та циркуля; як виконувати побудову прямої, що є перпендикулярною до заданої і проходить через задану точку, яка не належить заданій прямій; як виконувати побудову прямої, що є перпендикулярною до заданої і проходить через задану точку, яка належить заданій прямій; як розв’язувати зазначені задачі на побудову відповідно до трьох основних етапів.
мініатюрний

Найпростіші задачі на побудову: відрізок, кут, бісектриса кута

Ви дізнаєтесь: якими інструментами можна користуватися під час розв’язання задач на побудову; що означає розв’язати задачу на побудову; етапи розв’язання задачі на побудову; як побудувати відрізок, що дорівнює заданому; як побудувати трикутник за трьома сторонами; як побудувати кут, що дорівнює заданому; як побудувати бісектрису кута; як розв’язувати зазначені задачі на побудову відповідно до трьох основних етапів.
мініатюрний

Геометричне місце точок (ГМТ)

Ви дізнаєтесь: що називають геометричним місцем точок; як переконатися, що фігура є геометричним місцем точок; як формулюється означення кола в контексті ГМТ; що називають серединним перпендикуляром; як довести, що геометричним місцем точок, рівновіддалених від кінців заданого відрізка, є серединний перпендикуляр до цього відрізка; як довести, що геометричним місцем точок, рівновіддалених від сторін кута, є бісектриса цього кута.
мініатюрний

Не з дієприслівниками

Ви дізнаєтесь: про особливості написання не з дієприслівником; про різне написання не з дієприслівником разом й окремо залежно від значення слова.
мініатюрний

Дієприслівники недоконаного й доконаного виду

Ви дізнаєтесь: про особливості дієприслівника як особливої форми дієслова; про те, як визначити, від якого дієслова утворився дієприслівник; про характерні дієприслівникові суфікси; про особливості визначення виду дієприслівника.
мініатюрний

Побудова речень із дієприслівником

Ви дізнаєтесь: як упізнати в реченні дієприслівник; як правильно будувати речення з дієприслівником; як визначити граматичні помилки в реченнях із дієприслівником та правильно відредагувати їх; як грамотно вживання речення з дієприслівником у власному мовленні.
мініатюрний

Розділові знаки при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові

Ви дізнаєтесь: про особливості дієприслівникового звороту та його синтаксичну роль у реченні; про умови відокремлення дієприслівникового звороту та одиничного дієприслівника; про випадки, при яких дієприслівниковий зворот та одиничний дієприслівник не відокремлюємо комами; про цікаві факти із життя й побуту козаків.
мініатюрний

Дієприслівниковий зворот

Ви дізнаєтесь: про особливості дієприслівника як особливої форми дієслова; про залежні від дієприслівника слова; про особливості дієприслівникового звороту та його синтаксичну роль у реченні.
мініатюрний

Дієприслівник як особлива форма дієслова

Ви дізнаєтесь: про особливості дієприслівника як особливої форми дієслова; про дієслівні та прислівникові ознаки в дієприслівнику; про те, як упізнати дієприслівник з-поміж інших співзвучних частин мови; про те, як визначити, від якого дієслова утворився дієприслівник; про характерні дієприслівникові суфікси; про розрізнення дієприслівників та співзвучних дієприкметників; про особливості визначення дієприслівника як члена речення.
мініатюрний

Закон об’ємних відношень газів

Ви дізнаєтесь: без чого не приготувати обід; про що розкажуть коефіцієнти хімічного рівняння; як добути озон; скільки кисню витрачається під час користування газовою плитою.