Результати пошуку ( 608 )

мініатюрний

Мольні відношення

Ви дізнаєтесь: як варити спагеті; як співвідносяться реагенти і продукти хімічної реакції; яка хімічна реакція відбувається в духовці; як розрахувати масу продукту реакції.
мініатюрний

Відносна густина газів

Ви дізнаєтесь: чому гелієві кульки прагнуть у небо; як зловити водень; куди не можна із собаками; які гази легші, а які важчі за повітря.
мініатюрний

Середня молярна маса

Ви дізнаєтесь: як можна розрахувати молярну масу для суміші; яка середня молярна маса повітря; що таке хімічна хі; як хі пов’язана із фі.
мініатюрний

Задачі на кількість атомів, молекул, йонів

Ви дізнаєтесь: скільки молекул кисню вдихаєш за раз; який склад срібного ланцюжка; які йони присутні в мінеральній воді; що таке хімічна фі.
мініатюрний

Закон Авогадро

Ви дізнаєтесь: що таке нормальні умови; який об’єм займе 1 моль газу; який ключ до вирішення хімічних задач; що спільного у всіх газів.
мініатюрний

Молярна маса

Ви дізнаєтесь: 1 моль води – це мало чи багато; що таке молярна маса; як знайти масу речовини; що використовують у миловарінні.
мініатюрний

Кількість речовини. Моль. Число Авогадро

Ви дізнаєтесь: що таке структурні одиниці речовини; скільки молекул сахарози в чайній ложці цукру; що вимірюють у молях; скільки і чого містить 1 моль.
мініатюрний

Не з дієприкметниками

Ви дізнаєтесь: про особливості написання не з дієприкметниками; про випадки, коли дієприкметник без не не вживається; про залежні слова, при яких дієприкметник із не пишеться окремо; про доречне й вдале вживання дієприкметників у писемному мовленні.
мініатюрний

Н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження

Ви дізнаєтесь: про розрізнення дієприкметників і прикметників дієприкметникового походження; про написання суфіксів дієприкметників і прикметників дієприкметникового походження; про подвоєння у суфіксах прикметників дієприкметникового походження; про винятки з правил щодо написання дієприкметників і прикметників дієприкметникового походження.
мініатюрний

Безособові дієслівні форми на -но, -то

Ви дізнаєтесь: про особливості безособової дієслівної форми на -но, -то; про те, як визначити, від якого дієприкметника утворилася безособова дієслівна форма на -но, -то; про розрізнення безособової дієслівної форми на -но, -то від пасивних дієприкметників; про синтаксичну роль безособової дієслівної форми на -но, -то; про правильне вживання безособової дієслівної форми на -но, -то у власному мовленні.
мініатюрний

Обмеженість уживання активних дієприкметників теперішнього часу

Ви дізнаєтесь: про особливості активних дієприкметників теперішнього часу; про характерні дієприкметникові суфікси; про вживання активних дієприкметників теперішнього часу в значенні прикметників або іменників; про обмеженість уживання активних дієприкметників теперішнього часу; про типові помилки щодо вживання активних дієприкметників теперішнього часу; про способи заміни активних дієприкметників теперішнього часу у власному мовленні.
мініатюрний

Активні та пасивні дієприкметники

Ви дізнаєтесь: про особливості дієприкметника як особливої форми дієслова; про те, як упізнати дієприкметник з-поміж інших співзвучних частин мови; про те, як визначити, від якого дієслова утворився дієприкметник; про активні та пасивні дієприкметники; про характерні дієприкметникові суфікси; про визначення часу та виду дієприкметника.
мініатюрний

Відмінювання дієприкметників

Ви дізнаєтесь: про особливості відмінювання дієприкметників; про особливості вживання дієприкметників у власному мовленні.
мініатюрний

Розділові знаки в реченнях із дієприкметниковими зворотами

Ви дізнаєтесь: про дієприкметниковий зворот; про залежні від дієприкметника слова в реченні; про синтаксичну роль дієприкметникового звороту; про означуване слово; про розділові знаки в реченнях із дієприкметниковими зворотами.
мініатюрний

Дієприкметниковий зворот

Ви дізнаєтесь: про дієприкметниковий зворот; про залежні від дієприкметника слова в реченні; про синтаксичну роль дієприкметникового звороту; про означуване слово; про правильну побудову речень із дієприкметниковим зворотом; про граматичні помилки, пов’язані з неправильною побудовою речень із дієприкметниковим зворотом.
мініатюрний

Дієприкметник як особлива форма дієслова

Ви дізнаєтесь: про особливості дієприкметника як особливої форми дієслова; про дієслівні та прикметникові ознаки в дієприкметнику; про те, як упізнати дієприкметник з-поміж інших співзвучних частин мови; про те, як визначити, від якого дієслова утворився дієприкметник; про характерні дієприкметникові суфікси; про визначення часу, виду, роду, числа, відмінка дієприкметника; про особливості визначення дієприкметника як члена речення.
мініатюрний

Квадратний корінь як функція. Графік і властивості

Ви дізнаєтесь: як будувати графік квадратного кореня як функції; властивості квадратного кореня як функції; як розвʼязувати вправи, що передбачають властивості та побудову графіка квадратного кореня як функції.
мініатюрний

Вправи на перетворення виразів, що містять квадратні корені

Ви дізнаєтесь: властивості арифметичного квадратного кореня; як застосовувати властивості арифметичного квадратного кореня під час розвʼязання завдань; як виносити множник за знак кореня; як вносити множник під знак кореня; як виконувати тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені; як звільнитися від ірраціональності в дробі; як перетворювати дробові вирази, які містять квадратні корені.
мініатюрний

Звільнення від ірраціональності

Ви дізнаєтесь: як звільнитися від ірраціональності в дробі; який вираз називають спряженим; які вирази називають взаємно спряженими; як перетворювати дробові вирази, які містять квадратні корені.
мініатюрний

Винесення множника за знак кореня. Внесення множника під знак кореня

Ви дізнаєтесь: алгоритм винесення множника за знак кореня; алгоритм внесення множника під знак кореня; як виконувати тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені; як застосовувати ці алгоритми під час розвʼязування завдань.