Результати пошуку ( 608 )

мініатюрний

Хімія – природнича наука

Ви дізнаєтесь: що таке панацея і навіщо шукали філософський камінь; як хімія пов’язана з іншими природничими науками; яким професіям будуть корисні знання з хімії; для чого саме тобі вчити хімію.
мініатюрний

Ґрунти та земельні ресурси

Ви дізнаєтесь: про склад, властивості та будову ґрунтів; про чинники ґрунтоутворення; про типи ґрунтів; про карти ґрунтів світу та України; про земельні ресурси; про значення та охорону ґрунтів.
мініатюрний

Складові біосфери

Ви дізнаєтесь: про незвичайні знахідки у старому будинку Тенбриджського дитячого притулку; що таке біосфера; про те, чи існували справжні дракони, русалки, феї та ельфи; про склад та межі біосфери; про закономірності поширення живих істот; про вплив людини на біосферу.
мініатюрний

Поняття про публіцистичний стиль

Ви дізнаєтесь: про особливості публіцистичного стилю мовлення; про жанри публіцистичного стилю (рецензія, замітка, звернення, стаття, портретний нарис, інтерв’ю, репортаж, подкаст, промова, виступ); про те, якими мовними ознаками характеризуються тексти публіцистичного стилю.
мініатюрний

Вимоги щодо написання поштової адреси

Ви дізнаєтесь: про вимоги щодо написання поштової адреси; про те, як правильно підписати конверт або листівку; про те, як указати адресу під час замовлення товару в інтернеті; про те, як отримувати листи з усього світу.
мініатюрний

Портретний нарис у публіцистичному стилі

Ви дізнаєтесь: про те, що таке портретний нарис у публіцистичному стилі; про те, як у тексті портретного нарису поєднуються всі типи мовлення: опис, розповідь, роздум; про те, з яких частин складається портретний нарис; про те, як скласти портретний нарис людини.
мініатюрний

Опис зовнішності людини

Ви дізнаєтесь: про те, що таке опис зовнішності людини; про науковий, офіційно-діловий і художній описи зовнішності людини та про особливості, які їх відрізняють; про те, як скласти словесний портрет; про правило дотримання одного стилю.
мініатюрний

Новини як оперативні повідомлення

Ви дізнаєтесь: про новини; про достовірність як ознаку якісних новин; про те, як створити інформативне повідомлення.
мініатюрний

Поняття про медіатекст

Ви дізнаєтесь: про медіатекст та його особливості; про види медіатекстів; про жанри медіатекстів; про вплив реклами на людину.
мініатюрний

Небезпечні та рідкісні атмосферні явища та їхнє значення. Людина й атмосфера

Ви дізнаєтесь: про небезпечні атмосферні явища; про рідкісні атмосферні явища: сонце з вушками, місячну веселку, хмари в трубочку, хмари-медузи; про вплив атмосфери на людину; про вплив людини на атмосферу.
мініатюрний

Клімат. Кліматичні пояси. Кліматична карта

Ви дізнаєтесь: про кліматотвірні чинники; про кліматичні показники; про кліматичні пояси та кліматичні області; про кліматичну карту світу; про кліматичну карту України.
мініатюрний

Погода

Ви дізнаєтесь: про елементи погоди; про погоду; про те, чому змінюється погода; про різні типи погоди; про прогнозування погоди; про синоптичні карти.
мініатюрний

Вологість повітря. Хмарність. Атмосферні опади

Ви дізнаєтесь: про вологість повітря та її зміни; про хмари та хмарність; про види хмар; про атмосферні опади, їхні види; про прилади для вимірювання вологості та опадів.
мініатюрний

Вітер

Ви дізнаєтесь: про поняття «вітер»; про причини виникнення вітру; про способи визначення напрямків, швидкості та сили вітру; про будову флюгера; про будову рози вітрів; про види вітрів: постійні, сезонні, місцеві.
мініатюрний

Атмосферний тиск

Ви дізнаєтесь: про поняття «атмосферний тиск», «нормальний тиск»; про прилади, якими вимірюють тиск; про залежність тиску від температури, щільності повітря та висоти місцевості; про зміни тиску протягом доби та року; про пояси атмосферного тиску.
мініатюрний

Температура повітря

Ви дізнаєтесь: про особливості нагрівання атмосферного повітря; про теплові пояси; чинники, що впливають на температуру повітря; про добовий і річний хід температури повітря, причини його коливання; про середні температури, амплітуди температур; про теплові пояси.
мініатюрний

Склад і будова атмосфери

Ви дізнаєтесь: що таке атмосфера; про склад та властивості повітря; про будову атмосфери; про значення повітря на Землі.
мініатюрний

Прямокутні трикутники як елементи граней прямокутного паралелепіпеда, піраміди

Ви дізнаєтесь: як розпізнати прямокутний трикутник на гранях прямокутного паралелепіпеда, піраміди; що таке синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника; як знаходити невідомі сторони прямокутного трикутника за допомогою синуса, косинуса і тангенса гострого кута; як знаходити невідомі сторони та кути прямокутного трикутника.
мініатюрний

Розв’язування прямокутних трикутників

Ви дізнаєтесь: що таке синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника; як знаходити невідомі сторони прямокутного трикутника за допомогою синуса, косинуса і тангенса гострого кута; як знаходити невідомі сторони та кути прямокутного трикутника; як розв'язувати завдання на застосування співвідношень та значень тригонометричних функцій.
мініатюрний

Співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутника

Ви дізнаєтесь: що таке синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника; як знаходити значення синуса, косинуса і тангенса для кутів 30°, 45°, 60°; як знаходити невідомі сторони прямокутного трикутника за допомогою синуса, косинуса і тангенса гострого кута; як розв'язувати завдання на застосування цих співвідношень та значень тригонометричних функцій.