Результати пошуку ( 755 )

мініатюрний

Застосування подібності трикутників у задачах

Ви дізнаєтесь: застосування ознак подібності трикутників під час розв’язування задач; як ознаки подібності трикутників можуть полегшити вирішення завдань у повсякденному житті; як вибрати найкоротший шлях доведення подібності трикутників за однією із трьох ознак подібності; як проаналізувати, яку саме ознаку потрібно застосувати в конкретній задачі; як застосовувати ознаки подібності трикутників під час розв’язування вправ.
мініатюрний

Третя ознака подібності трикутників

Ви дізнаєтесь: про третю ознаку подібності трикутників; як правильно записувати назви подібних трикутників; як вибрати найкоротший шлях доведення подібності трикутників за третьою ознакою; як з’ясувати, чи подібні трикутники за трьома сторонами; як застосовувати третю ознаку подібності трикутників під час розв’язування вправ.
мініатюрний

Друга ознака подібності трикутників

Ви дізнаєтесь: про другу ознаку подібності трикутників; як вибрати найкоротший шлях доведення подібності трикутників за другою ознакою; як з’ясувати, чи подібні трикутники за двома сторонами та кутом між ними; як застосовувати другу ознаку подібності трикутників під час розв’язування вправ.
мініатюрний

Перша ознака подібності трикутників

Ви дізнаєтесь: про першу ознаку подібності трикутників; як перша ознака подібності трикутників може полегшити вирішення завдань у повсякденному житті; які саме трикутники подібні за першою ознакою; як застосовувати першу ознаку подібності трикутників під час розв’язування вправ.
мініатюрний

Подібні трикутники

Ви дізнаєтесь: які трикутники називають подібними; як подібні трикутники можуть полегшити вирішення завдань у повсякденному житті; лему про подібні трикутники; як застосовувати означення подібних трикутників та лему про подібні трикутники під час розв’язування вправ.
мініатюрний

Властивість бісектриси кута трикутника

Ви дізнаєтесь: що таке бісектриса трикутника; де розміщується центр перетину бісектрис трикутника; що таке інцентр; про властивість бісектриси трикутника; як застосовувати властивість бісектриси під час розв’язування вправ.
мініатюрний

Властивості медіани трикутника

Ви дізнаєтесь: що таке центр мас трикутника і його застосування в реальному житті; основні властивості медіан; як застосовувати властивості медіан під час розв’язування вправ.
мініатюрний

Узагальнена теорема Фалеса (теорема про пропорційні відрізки)

Ви дізнаєтесь: як знаходити відношення відрізків; які відрізки називають пропорційними; узагальнену теорему Фалеса; як застосовувати теорему Фалеса під час розв’язування вправ; яким способом краще розв’язати задачу на пропорційні відрізки.
мініатюрний

Площі граней прямокутного паралелепіпеда та піраміди

Ви дізнаєтесь: як розпізнавати трикутник, квадрат, прямокутник, ромб на гранях прямокутного паралелепіпеда, піраміди; як знаходити площу трикутника; як знаходити площу квадарата і прямокутника; як знаходити площу ромба.
мініатюрний

Площа трапеції

Ви дізнаєтесь: формулу площі трапеції; як знаходити площу трапеції за умовою задачі; як розв'язувати задачі на застосування формули знаходження площі трапеції.
мініатюрний

Площа трикутника

Ви дізнаєтесь: різні формули площі трикутника; як знаходити площу трикутника за умовою задачі; як застосовувати формули знаходження площі трикутника під час розв’язування задач.
мініатюрний

Площа ромба

Ви дізнаєтесь: формули площі ромба; як знаходити площу ромба за умовою задачі; як застосовувати формулу знаходження площі ромба під час розв’язування задач.
мініатюрний

Площа прямокутника та квадрата

Ви дізнаєтесь: формулу площі прямокутника та квадрата; як знаходити площу прямокутника та квадрата за умовою задачі; як застосовувати формулу знаходження площі прямокутника та квадрата під час розв’язування задач.
мініатюрний

Площа паралелограма

Ви дізнаєтесь: формулу площі паралелограма; як знаходити площу паралелограма за даними задачі; як знайти рівновеликі паралелограми за малюнком; як застосовувати формулу знаходження площі паралелограма під час розв’язування задач.
мініатюрний

Площа многокутника. Площа довільного чотирикутника

Ви дізнаєтесь: що таке площа многокутника; як знаходити площу многокутника; одиниці вимірювання площі; формулу знаходження площі довільного чотирикутника; як розв’язувати різні види завдань на означення та властивості площі многокутника.
мініатюрний

Задачі на вписані та описані чотирикутники

Ви дізнаєтесь: як розв'язувати задачі на вписані та описані чотирикутники.
мініатюрний

Описані чотирикутники

Ви дізнаєтесь: який чотирикутник називають описаним навколо кола; яке коло називають вписаним у чотирикутник; властивість сторін чотирикутника, описаного навколо кола, та її доведення; ознаку описаного чотирикутника; чи можна вписати коло в довільний паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат; як розв'язувати задачі на описані чотирикутники.
мініатюрний

Вписані чотирикутники

Ви дізнаєтесь: який чотирикутник називають вписаним у коло; яке коло називають описаним навколо чотирикутника; яку властивість мають кути чотирикутника, вписаного в коло; за якої умови чотирикутник можна вписати в коло; чи можна описати коло навколо прямокутника, квадрата та рівнобічної трапеції; як розв'язувати задачі на вписані чотирикутники.
мініатюрний

Наслідки з теореми про вписаний кут

Ви дізнаєтесь: властивість вписаних кутів, що спираються на ту саму дугу; властивість вписаного кута, що спирається на півколо; як формулювати наслідки з теореми про вписаний кут.
мініатюрний

Вписані та центральні кути

Ви дізнаєтесь: який кут називають плоским; який кут називають центральним; чому дорівнює градусна міра всього кола; що вважають градусною мірою дуги кола; як пов’язані градусні міри центрального кута й дуги кола; який кут називають вписаним; чому дорівнює градусна міра вписаного кута; як формулюється теорема про вписаний кут; як розв’язувати задачі на знаходження градусних мір центральних і вписаних кутів, а також відповідних їм дуг.