Результати пошуку ( 1412 )

мініатюрний

Хімія – природнича наука

Ви дізнаєтесь: що таке панацея і навіщо шукали філософський камінь; як хімія пов’язана з іншими природничими науками; яким професіям будуть корисні знання з хімії; для чого саме тобі вчити хімію.
мініатюрний

Адміністративно-територіальний устрій і територіальні зміни України у ХХ–ХХІ ст.

Ви дізнаєтесь: про першу писемну згадку України; які держави були на території України в минулому; як формувалася територія сучасної України впродовж XX — XXI століть; скільки областей та районів є в Україні; які області мають свої власні назви.
мініатюрний

Економіко- та політико-географічне положення України

Ви дізнаєтесь: що впливає на економічне та політичне положення України на карті; чому в України вигідне транспортно-географічне положення; чому морські порти такі важливі для економіки; чому територія України є межею між двома режимами.
мініатюрний

Фізико-географічне положення України

Ви дізнаєтесь: де знаходиться серце України; чи правда, що центр Європи знаходиться в Україні; як легко знайти Україну на карті світу; з якими країнами Україна має спільні кордони; які моря омивають береги України; які крайні точки України; де знаходиться географічний центр України; з якими країнами Україна має спільні кордони.
мініатюрний

Державний лад країн: форми правління та територіальний устрій

Ви дізнаєтесь: як стати королем чи королевою; ким бути краще: монархом чи президентом; як звати єдиного у світі імператора; що таке форма правління та які вони є; що таке форма територіального устрою та які вони є; чому федерації — це переважно великі за площею країни; яких країн на карті більше: унітарних чи федеративних; яких країн на карті більше: монархій чи республік; хто найвідоміший монарх світу; який державний лад України.
мініатюрний

Політична карта світу

Ви дізнаєтесь: закони якої країни діють на літаку, що знаходиться в повітрі; яка різниця між країнами, державами, спірними територіями та невизнаними державами; як будучи не в Україні, можна побувати на її території; як води можуть бути територіальними та що таке «морська економічна зона»; які складові входять до території країни.
мініатюрний

Україна на політичній карті світу. Адміністративно-територіальний устрій України

Опис: Із цього плейлиста ти дізнаєшся про політичну карту світу, держави, країни, спірні території та квазідержави. Також, про різні форми правління та форми територіального устрою держав та їх особливості. А ще багато цікавого про нашу Україну, її географічне, економічне, політичне та транспортне положення у світі та регіоні. Ну і звичайно про історію формування території нашої держави, її адміністративно-територіальний устрій та поділ на області, райони та територіальні громади.
мініатюрний

Графічне зображення статистичних даних

Ви дізнаєтесь: які є графічні способи подання статистичних даних; як будувати гістограму частот за частотною таблицею; як будувати кругову діаграму відносних частот за частотною таблицею.
мініатюрний

Числові характеристики вибірки: мода, медіана, середнє значення

Ви дізнаєтесь: про числові характеристики вибірки (центральні тенденції вибірки); що таке середнє значення вибірки; що таке мода вибірки; що таке медіана вибірки; як розв'язувати задачі на знаходження моди, медіани та середнього значення вибірки.
мініатюрний

Генеральна сукупність та вибірка. Частотні таблиці

Ви дізнаєтесь: що досліджує математична статистика; що таке масові явища; що таке генеральна сукупність і вибірка; про обсяг, частоту та відносну частоту вибірки; що таке частотні таблиці та як їх складати.
мініатюрний

Початкові відомості про статистику

Опис: Із цього плейлиста ти дізнаєшся що досліджує математична статистика; що таке масові явища; що таке генеральна сукупність і вибірка; про обсяг, частоту та відносну частоту вибірки; що таке частотні таблиці та як їх складати; про числові характеристики вибірки (центральні тенденції вибірки); що таке середнє значення вибірки; що таке мода вибірки; що таке медіана вибірки; як розв'язувати задачі на знаходження моди, медіани та середнього значення вибірки; які є графічні способи подання статистичних даних; як будувати гістограму частот та кругову діаграму відносних частот за частотною таблицею.
мініатюрний

Сільське господарство світу

Ви дізнаєтесь: які рослини називають трьома хлібами людства; звідки з’явилася кукурудза; із чого роблять попкорн; які харчові продукти виготовляють із сої; із чого роблять соєве молоко та соєве морозиво; з якого листя виготовляють чай; чому коровам в Індії дозволяють ходити та спати де завгодно; які чинники впливають на розміщення рослинництва та тваринництва; про розміщення основних галузей рослинництва світу; про розміщення основних галузей тваринництва світу.
мініатюрний

Зональна спеціалізація сільського господарства України

Ви дізнаєтесь: що може об'єднувати молочне скотарство, птахівництво, вирощування зернових, овочів та плодово-ягідних культур; про чинники, які впливають на вирощування сільськогосподарських рослин; про чинники, які впливають на вирощування сільськогосподарських тварин; що таке сільськогосподарська зона; про межі зональної спеціалізації сільського господарства України; про розташування та спеціалізацію сільськогосподарських зон України; про розташування та спеціалізацію сільськогосподарських районів України.
мініатюрний

Тваринництво та рибне господарство України

Ви дізнаєтесь: про спортивне рибальство; чим відрізняється рибальство від рибництва; про тваринництво; про структуру продукції сільського господарства; від чого залежить розвиток тваринництва; про кормову базу; про галузі тваринництва; про скотарство; про свинарство; про вівчарство; про птахівництво; про рибне господарство; які види риби постачає рибне господарство населенню; про промисловий та аматорський вилов риби; про проблеми та перспективи розвитку тваринництва.
мініатюрний

Сільське господарство України. Рослинництво

Ви дізнаєтесь: про секрет здорового харчування; чим відрізняються озима та яра пшениця; про рослинництво; про структуру сільськогосподарських угідь; про секрет макаронів; про особливості сільського господарства України; із яких галузей складається сільське господарство; на які галузі поділяється рослинництво; що вирощують на орних землях; про структуру рослинної продукції; про розміщення виробництва зернових і технічних культур, картоплярства, овочівництва, баштанництва, садівництва та виноградарства. Опис для YouTube: Розкрий секрети органічного харчування та дізнайся про географію рослинництва України!
мініатюрний

Сільське господарство, його складники

Ви дізнаєтесь: як твоє щоденне життя залежить від сільського господарства; чому сільське господарство є провідною галуззю виробничої сфери; чим забезпечує нас сільське виробництво; які галузі промисловості забезпечуються сировиною сільського господарства; чи залежить стабільність економіки від сільського господарства; коли виникло сільське господарство; чому кількість зайнятих у сільському господарстві постійно змінюється; про штучний інтелект управління сільськогосподарськими операціями; про роботів та безпілотних тракторів, які використовують у сільському господарстві; від чого залежить кількість працюючих у сільському господарстві; що таке аграрні відносини; чим відрізняється дрібнотоварний сектор від високотоварного; що таке плантації; що таке фермерство; про складники сільського господарства; що таке рослинництво; з чого складається рільництво; що таке тваринництво; з яких галузей складається тваринництво; про природні та суспільні чинники, які впливають на сільське господарство та розміщення виробництва.
мініатюрний

Сільське господарство

Опис: Із цього плейлиста ти дізнаєшся, як твоє щоденне життя залежить від сільського господарства; чому сільське господарство є провідною галуззю виробничої сфери; чим забезпечує нас сільське виробництво; які галузі промисловості забезпечуються сировиною сільського господарства; чи залежить стабільність економіки від сільського господарства; коли виникло сільське господарство; чому кількість зайнятих у сільському господарстві постійно змінюється; про штучний інтелект управління сільськогосподарськими операціями; про роботів, які використовують у сільському господарстві; від чого залежить кількість працюючих у сільському господарстві; що таке аграрні відносини; чим відрізняється дрібнотоварний сектор від високотоварного; що таке плантації; що таке фермерство; про складники сільського господарства; що таке рослинництво; з чого складається рільництво; що таке тваринництво; з яких галузей складається тваринництво; про природні та суспільні чинники, які впливають на сільське господарство та розміщення виробництва; про секрет здорового харчування; про різницю озимої та ярої пшениці; пророслинництво; про структуру сільськогосподарських угідь; про секрет макаронів; про особливості сільського господарства України; із яких галузей складається сільське господарство; на які галузі поділяють рослинництво; що вирощують на орних землях; про структуру рослинної продукції; про розміщення виробництва зернових і технічних культур: картоплярства, овочівництва, баштанництва, садівництва та виноградарства; про спортивне рибальство; чим відрізняється рибальство від рибництва; про тваринництво; про структуру продукції сільського господарства; від чого залежить розвиток тваринництва; про кормову базу; про галузі тваринництва; про скотарство; про свинарство; про вівчарство; про птахівництво; про рибне господарство; які види риби постачає рибне господарство населенню; про промисловий та аматорський вилов риби; про проблеми та перспективи розвитку тваринництва; що може об'єднувати молочне скотарство, птахівництво, вирощування зернових, овочів та плодово-ягідних культур; про чинники, які впливають на вирощування сільськогосподарських рослин; про чинники, які впливають на вирощуваннясільськогосподарських тварин; що таке сільськогосподарська зона; про межі зональної спеціалізації сільського господарства України; про розташування та спеціалізацію сільськогосподарських зон України; про розташування та спеціалізацію сільськогосподарських районів України; які рослини називають трьома хлібами людства; звідки з’явилася кукурудза; із чого роблять попкорн; які харчові продукти виготовляють із сої; із чого роблять соєве молоко та соєве морозиво; з якого листя роблять чай; чому коровам в Індії дозволяють ходити та спати де завгодно; які чинники впливають на розміщення рослинництва та тваринництва; про розміщення основних галузей рослинництва світу; про розміщення основних галузей тваринництва світу.
мініатюрний

Системи рівнянь другого степеня з двома змінними: геометричні задачі

Ви дізнаєтесь: як розв’язувати геометричні задачі за допомогою системи рівнянь другого степеня з двома змінними; алгоритм розв’язання таких задач; як застосовувати геометричні (а також допоміжні) формули під час розв’язування задач.
мініатюрний

Системи рівнянь другого степеня з двома змінними: задачі на вартість

Ви дізнаєтесь: застосування формул у задачах на вартість; як розв’язувати задачі на вартість за допомогою системи рівнянь другого степеня з двома змінними; алгоритм розв’язання текстових задач; як застосовувати алгоритм розв’язання задач за допомогою систем рівнянь другого степеня з двома змінними.
мініатюрний

Системи рівнянь другого степеня з двома змінними: задачі на спільну роботу

Ви дізнаєтесь: які формули застосовувати в задачах на спільну роботу; як розв’язувати задачі на спільну роботу за допомогою систем рівнянь другого степеня з двома змінними; призначення кожного пункту алгоритму розв’язання задач за допомогою систем рівнянь другого степеня з двома змінними; як застосовувати цей алгоритм під час виконання завдань.